ANTEN BÀN TRONG NHÀ

  • Nhà sản xuất: AVG
  • Mã sản phẩm: ANTEN TN
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 100.000đ
  • Giá chưa VAT: 100.000đ
Số lượng
Sản phẩm này yêu cầu số lượng đặt tối thiểu là 5

CHI TIẾT SẢN PHẨM
mua hàng theo link dưới
https://www.sendo.vn/shop/httelevision/anten-de-ban-trong-nha-an-vien-19524524.html?context=shop_page

anten |Anten Để Bàn Trong Nhà Cho Đầu Thu DVB T2

Anten trong nhà (Indoor) của AVG là loại anten khuếch đại. Sử dụng cho tất cả các đầu thu DVB T2

Anten do truyền hình An Viên cung cấp cho đầu thu An Viên.

Tuy nhiên có thể sử dụng cho TiVi tích hợp DVB T2 (Lưu Ý :YÊU CẦU PHẢI CÓ DÂY CẤP NGUỒN 5V)

Anten để bàn trong nhà cho đầu thu DVB T2 (Anten Indoor AVG-anvien-mobitv)chính hãng Dải tần hoạt động của Anten trong nhà An Viên là UHF 514 đến 800 Mhz thích hợp với các loại đầu thu kỹ thuật số mặt đất hiện nay như Truyền hình An Viên, đầu thu DVB T, đầu thu DVB T2.

Ưu điểm của loại Anten trong nhà AVG: Khả năng thu sóng rất tốt do có mạch khuếch đại. Anten nhỏ gọn, đẹp như đồ trang trí. Để sử dụng An ten trong nhà của An Viên thì bắt buộc thiết bị giải mã phải cung cấp cho Anten nguồn cấp 5V ( Nếu không có nguồn cấp này thì Anten sẽ thu sóng rất yếu). Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG,anvien mobitv , đầu thu DVB T2 một số model như DVB T2 VTV, DVB T2 VTC, TCTEK, T28 , XBOX, Pantesat…

Vì là anten trong nhà nên có nhiều vị trí Anten AVG còn chưa thu sóng tốt do bị che chắn hoặc nhà ở tầng thấp. Nếu vị trí nào không sử dụng được thì bắt buộc phải chuyển sang dùng Anten ngoài trời Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG, đầu thu DVB T2 một số model đầu thu T2

H9dzJT_simg_d0daf0_800x1200_max.png

anten |Anten Để Bàn Trong Nhà Cho Đầu Thu DVB T2

Anten trong nhà (Indoor) của AVG là loại anten khuếch đại. Sử dụng nguồn cấp 5V trong đầu thu để nuôi mạch khuếch đại.

Anten do truyền hình An Viên cung cấp cho đầu thu An Viên, và tất cả các đầu thu DVB T2 trên thị trường

Tuy nhiên sử dụng cho TiVi tích hợp phải mua thêm nguồn cấp 5V.

Anten để bàn trong nhà cho đầu thu DVB T2 (Anten Indoor AVG-anvien-mobitv)chính hãng Dải tần hoạt động của Anten trong nhà An Viên là UHF 514 đến 800 Mhz thích hợp với các loại đầu thu kỹ thuật số mặt đất hiện nay như Truyền hình An Viên, đầu thu DVB T, đầu thu DVB T2.

Ưu điểm của loại Anten trong nhà AVG: Khả năng thu sóng rất tốt do có mạch khuếch đại. Anten nhỏ gọn, đẹp như đồ trang trí. Để sử dụng An ten trong nhà của An Viên thì bắt buộc thiết bị giải mã phải cung cấp cho Anten nguồn cấp 5V ( Nếu không có nguồn cấp này thì Anten sẽ thu sóng rất yếu). Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG,anvien mobitv , đầu thu DVB T2 một số model như DVB T2 VTV, DVB T2 VTC, TCTEK, T28 , XBOX, Pantesat…

Vì là anten trong nhà nên có nhiều vị trí Anten AVG còn chưa thu sóng tốt do bị che chắn hoặc nhà ở tầng thấp. Nếu vị trí nào không sử dụng được thì bắt buộc phải chuyển sang dùng Anten ngoài trời Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG, đầu thu DVB T2 một số model đầu thu T2NVZzBf_simg_d0daf0_800x1200_max.png

anten |Anten Để Bàn Trong Nhà Cho Đầu Thu DVB T2

Anten trong nhà (Indoor) của AVG là loại anten khuếch đại. Sử dụng nguồn cấp 5V trong đầu thu để nuôi mạch khuếch đại.

Anten do truyền hình An Viên cung cấp cho đầu thu An Viên, và tất cả các đầu thu DVB T2 trên thị trường

Tuy nhiên sử dụng cho TiVi tích hợp phải mua thêm nguồn cấp 5V.

Anten để bàn trong nhà cho đầu thu DVB T2 (Anten Indoor AVG-anvien-mobitv)chính hãng Dải tần hoạt động của Anten trong nhà An Viên là UHF 514 đến 800 Mhz thích hợp với các loại đầu thu kỹ thuật số mặt đất hiện nay như Truyền hình An Viên, đầu thu DVB T, đầu thu DVB T2.

Ưu điểm của loại Anten trong nhà AVG: Khả năng thu sóng rất tốt do có mạch khuếch đại. Anten nhỏ gọn, đẹp như đồ trang trí. Để sử dụng An ten trong nhà của An Viên thì bắt buộc thiết bị giải mã phải cung cấp cho Anten nguồn cấp 5V ( Nếu không có nguồn cấp này thì Anten sẽ thu sóng rất yếu). Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG,anvien mobitv , đầu thu DVB T2 một số model như DVB T2 VTV, DVB T2 VTC, TCTEK, T28 , XBOX, Pantesat…

Vì là anten trong nhà nên có nhiều vị trí Anten AVG còn chưa thu sóng tốt do bị che chắn hoặc nhà ở tầng thấp. Nếu vị trí nào không sử dụng được thì bắt buộc phải chuyển sang dùng Anten ngoài trời Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG, đầu thu DVB T2 một số model đầu thu T2

NVZzBf_simg_d0daf0_800x1200_max.png

anten |Anten Để Bàn Trong Nhà Cho Đầu Thu DVB T2

Anten trong nhà (Indoor) của AVG là loại anten khuếch đại. Sử dụng nguồn cấp 5V trong đầu thu để nuôi mạch khuếch đại.

Anten do truyền hình An Viên cung cấp cho đầu thu An Viên, và tất cả các đầu thu DVB T2 trên thị trường

Tuy nhiên sử dụng cho TiVi tích hợp phải mua thêm nguồn cấp 5V.

Anten để bàn trong nhà cho đầu thu DVB T2 (Anten Indoor AVG-anvien-mobitv)chính hãng Dải tần hoạt động của Anten trong nhà An Viên là UHF 514 đến 800 Mhz thích hợp với các loại đầu thu kỹ thuật số mặt đất hiện nay như Truyền hình An Viên, đầu thu DVB T, đầu thu DVB T2.

Ưu điểm của loại Anten trong nhà AVG: Khả năng thu sóng rất tốt do có mạch khuếch đại. Anten nhỏ gọn, đẹp như đồ trang trí. Để sử dụng An ten trong nhà của An Viên thì bắt buộc thiết bị giải mã phải cung cấp cho Anten nguồn cấp 5V ( Nếu không có nguồn cấp này thì Anten sẽ thu sóng rất yếu). Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG,anvien mobitv , đầu thu DVB T2 một số model như DVB T2 VTV, DVB T2 VTC, TCTEK, T28 , XBOX, Pantesat…

Vì là anten trong nhà nên có nhiều vị trí Anten AVG còn chưa thu sóng tốt do bị che chắn hoặc nhà ở tầng thấp. Nếu vị trí nào không sử dụng được thì bắt buộc phải chuyển sang dùng Anten ngoài trời Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG, đầu thu DVB T2 một số model đầu thu T2H9dzJT_simg_d0daf0_800x1200_max.png

anten |Anten Để Bàn Trong Nhà Cho Đầu Thu DVB T2

Anten trong nhà (Indoor) của AVG là loại anten khuếch đại. Sử dụng nguồn cấp 5V trong đầu thu để nuôi mạch khuếch đại.

Anten do truyền hình An Viên cung cấp cho đầu thu An Viên, và tất cả các đầu thu DVB T2 trên thị trường

Tuy nhiên sử dụng cho TiVi tích hợp phải mua thêm nguồn cấp 5V.

Anten để bàn trong nhà cho đầu thu DVB T2 (Anten Indoor AVG-anvien-mobitv)chính hãng Dải tần hoạt động của Anten trong nhà An Viên là UHF 514 đến 800 Mhz thích hợp với các loại đầu thu kỹ thuật số mặt đất hiện nay như Truyền hình An Viên, đầu thu DVB T, đầu thu DVB T2.

Ưu điểm của loại Anten trong nhà AVG: Khả năng thu sóng rất tốt do có mạch khuếch đại. Anten nhỏ gọn, đẹp như đồ trang trí. Để sử dụng An ten trong nhà của An Viên thì bắt buộc thiết bị giải mã phải cung cấp cho Anten nguồn cấp 5V ( Nếu không có nguồn cấp này thì Anten sẽ thu sóng rất yếu). Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG,anvien mobitv , đầu thu DVB T2 một số model như DVB T2 VTV, DVB T2 VTC, TCTEK, T28 , XBOX, Pantesat…

Vì là anten trong nhà nên có nhiều vị trí Anten AVG còn chưa thu sóng tốt do bị che chắn hoặc nhà ở tầng thấp. Nếu vị trí nào không sử dụng được thì bắt buộc phải chuyển sang dùng Anten ngoài trời Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG, đầu thu DVB T2 một số model đầu thu T2


anten |Anten Để Bàn Trong Nhà Cho Đầu Thu DVB T2

Anten trong nhà (Indoor) của AVG là loại anten khuếch đại. Sử dụng nguồn cấp 5V trong đầu thu để nuôi mạch khuếch đại.

Anten do truyền hình An Viên cung cấp cho đầu thu An Viên, và tất cả các đầu thu DVB T2 trên thị trường

Tuy nhiên sử dụng cho TiVi tích hợp phải mua thêm nguồn cấp 5V.

Anten để bàn trong nhà cho đầu thu DVB T2 (Anten Indoor AVG-anvien-mobitv)chính hãng Dải tần hoạt động của Anten trong nhà An Viên là UHF 514 đến 800 Mhz thích hợp với các loại đầu thu kỹ thuật số mặt đất hiện nay như Truyền hình An Viên, đầu thu DVB T, đầu thu DVB T2.

Ưu điểm của loại Anten trong nhà AVG: Khả năng thu sóng rất tốt do có mạch khuếch đại. Anten nhỏ gọn, đẹp như đồ trang trí. Để sử dụng An ten trong nhà của An Viên thì bắt buộc thiết bị giải mã phải cung cấp cho Anten nguồn cấp 5V ( Nếu không có nguồn cấp này thì Anten sẽ thu sóng rất yếu). Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG,anvien mobitv , đầu thu DVB T2 một số model như DVB T2 VTV, DVB T2 VTC, TCTEK, T28 , XBOX, Pantesat…

Vì là anten trong nhà nên có nhiều vị trí Anten AVG còn chưa thu sóng tốt do bị che chắn hoặc nhà ở tầng thấp. Nếu vị trí nào không sử dụng được thì bắt buộc phải chuyển sang dùng Anten ngoài trời Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG, đầu thu DVB T2 một số model đầu thu T2RusahM_simg_d0daf0_800x1200_max.png

anten |Anten Để Bàn Trong Nhà Cho Đầu Thu DVB T2

Anten trong nhà (Indoor) của AVG là loại anten khuếch đại. Sử dụng nguồn cấp 5V trong đầu thu để nuôi mạch khuếch đại.

Anten do truyền hình An Viên cung cấp cho đầu thu An Viên, và tất cả các đầu thu DVB T2 trên thị trường

Tuy nhiên sử dụng cho TiVi tích hợp phải mua thêm nguồn cấp 5V.

Anten để bàn trong nhà cho đầu thu DVB T2 (Anten Indoor AVG-anvien-mobitv)chính hãng Dải tần hoạt động của Anten trong nhà An Viên là UHF 514 đến 800 Mhz thích hợp với các loại đầu thu kỹ thuật số mặt đất hiện nay như Truyền hình An Viên, đầu thu DVB T, đầu thu DVB T2.

Ưu điểm của loại Anten trong nhà AVG: Khả năng thu sóng rất tốt do có mạch khuếch đại. Anten nhỏ gọn, đẹp như đồ trang trí. Để sử dụng An ten trong nhà của An Viên thì bắt buộc thiết bị giải mã phải cung cấp cho Anten nguồn cấp 5V ( Nếu không có nguồn cấp này thì Anten sẽ thu sóng rất yếu). Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG,anvien mobitv , đầu thu DVB T2 một số model như DVB T2 VTV, DVB T2 VTC, TCTEK, T28 , XBOX, Pantesat…

Vì là anten trong nhà nên có nhiều vị trí Anten AVG còn chưa thu sóng tốt do bị che chắn hoặc nhà ở tầng thấp. Nếu vị trí nào không sử dụng được thì bắt buộc phải chuyển sang dùng Anten ngoài trời Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG, đầu thu DVB T2 một số model đầu thu T2EFEIEX_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

anten |Anten Để Bàn Trong Nhà Cho Đầu Thu DVB T2

Anten trong nhà (Indoor) của AVG là loại anten khuếch đại. Sử dụng nguồn cấp 5V trong đầu thu để nuôi mạch khuếch đại.

Anten do truyền hình An Viên cung cấp cho đầu thu An Viên, và tất cả các đầu thu DVB T2 trên thị trường

Tuy nhiên sử dụng cho TiVi tích hợp phải mua thêm nguồn cấp 5V.

Anten để bàn trong nhà cho đầu thu DVB T2 (Anten Indoor AVG-anvien-mobitv)chính hãng Dải tần hoạt động của Anten trong nhà An Viên là UHF 514 đến 800 Mhz thích hợp với các loại đầu thu kỹ thuật số mặt đất hiện nay như Truyền hình An Viên, đầu thu DVB T, đầu thu DVB T2.

Ưu điểm của loại Anten trong nhà AVG: Khả năng thu sóng rất tốt do có mạch khuếch đại. Anten nhỏ gọn, đẹp như đồ trang trí. Để sử dụng An ten trong nhà của An Viên thì bắt buộc thiết bị giải mã phải cung cấp cho Anten nguồn cấp 5V ( Nếu không có nguồn cấp này thì Anten sẽ thu sóng rất yếu). Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG,anvien mobitv , đầu thu DVB T2 một số model như DVB T2 VTV, DVB T2 VTC, TCTEK, T28 , XBOX, Pantesat…

Vì là anten trong nhà nên có nhiều vị trí Anten AVG còn chưa thu sóng tốt do bị che chắn hoặc nhà ở tầng thấp. Nếu vị trí nào không sử dụng được thì bắt buộc phải chuyển sang dùng Anten ngoài trời Các loại đầu thu có nguồn cấp Anten 5V như: Đầu thu AVG, đầu thu DVB T2 một số model đầu thu T2A5Kf3j_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg
THÔNG TIN LIÊN QUAN

anten tivi tot nhat,anten tivi trong nhà,anten tivi trong nhà tphcm,anten trong nhà vtv,anten trong nhà cho smart tivi,anten dvb t2 tốt nhất,anten dvb-t2 trong nhà hd88,anten tivi ngoài trời,anten tivi trong nhà tphcm,anten tivi trong nhà cho tivi tích hợp đầu thu dvb t2,anten tivi trong nhà điện máy xanh,anten trong nhà cho smart tivi,anten trong nhà vtv,anten dvb-t2 trong nhà hd88,anten tivi tot nhat,anten trong nhà có khuếch đại,anten trong nhà cho smart tivi,anten trong nhà vtv,anten trong nhà có khuếch đại,anten dvb-t2 trong nhà hd88,anten tivi tot nhat,anten tivi trong nhà cho tivi tích hợp đầu thu dvb t2,ăng ten tivi không dây,anten tivi trong nhà điện máy xanh,anten dvb-t2 trong nhà hd88,anten tivi trong nhà tphcm,anten trong nhà cho smart tivi,anten tivi tot nhat,tivi tích hợp dvb-t2 bắt được bao nhiêu kênh,anten dvb t2 tốt nhất,anten trong nhà có khuếch đại,ăng ten chảo cho tivi,

  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

CTY ĐIỆN TỬ HOÀNG THỊNH
451/11 TÔ HIẾN THÀNH PHƯỜNG 14 QUẬN 10 TP HCM
ĐT 0909668547 HOÀNG LONG
ĐT 0909868377 MỸ PHỤNG  

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

LÀ PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI !

Viết đánh giá

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Xấu           Tốt